WIFI VEILIG LEVEN, WONEN & WERKEN

MÉT VERSTORENDE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VAN 2G - 5G

De EMV Bundel is de eerste stap op weg naar het voorkomen van verdere gezondheidsondermijning.