ONLINE COLLEGE:
LEVEN MÉT WIFI EN 5G

EN HET BELANG VAN HET CREËREN VAN COHERENTIE

Steeds meer mensen hebben last van oververmoeidheid, depressiviteit, overgangsklachten, erectiestoornissen of andere seksuele klachten, fibriomyalgie of tal van allergieën. Door het stapelingseffect van verstorende elektromagnetische velden in combinatie met onvoldoende aarding kan er zelfs elektrohypersensitiviteit EHS ontstaan.
Wat is er aan de hand? Is het een tijdverschijnsel of verzwakt ons lichaam door andere oorzaken?
Ik neem u stap voor stap mee .

Ons lichaam

Het menselijke lichaam bestaat voor het allergrootste gedeelte uit water (H2O) en koolstof (C). De kwantumfysica heeft aangetoond dat alles om ons heen uit energie en dus trillingen bestaat. De mate van de trilling bepaalt de wijze waarop deze atomen en moleculen gerangschikt zijn. Dit maakt of we met een dichte weefselstructuur zoals bijvoorbeeld bot te maken hebben of dat we met een lossere weefselstructuur zoals longen of nieren te maken hebben. In totaal hebben we ruim 200 verschillende weefselstructuren met ieder een eigen dichtheid, een eigen functie, een eigen resonantie (trilling) en dus ook een eigen frequentie.

Het molecuul zuurstof (O2)

Zuurstof is het belangrijkste molecuul voor het voortbestaan van onze 70 biljoen lichaamscellen. Zuurstof is tijdens de celstofwisseling nodig voor de verbranding van voedingsstoffen. Daardoor kunnen onze lichaamscellen, zoals onze hersenen, maar een zeer beperkte tijd zonder zuurstof. Hierna treedt weefselversterf en functieverlies op.

Zonder zuurstof geen verbranding 
zonder verbranding geen energie
zonder energie geen leven

De factoren, die naast ademhaling een rol spelen zijn voornamelijk de samenstelling van het bloed, de conditie van de bloedvaten en de mogelijkheid voor de afzonderlijke cellen de zuurstof op te kunnen nemen.

De rode bloedlichaampjes zijn verantwoordelijk voor het transport van de zuurstof via de slagaderen en de allerkleinste haarvaatjes naar onze lichaamscellen. Tegelijkertijd is zuurstof ook het meest kwetsbare en instabiele molecuul. Dit wil zeggen dat onder invloed van ongunstige omstandigheden zoals geopathische belasting, elektrosmog ( verstorende EMV dus) en een ongezonde leefstijl, zuurstof heel gemakkelijk kan veranderen in een vrije radicaal.

Vrije radicalen verzwakken ons immuunsysteem en onze vitaliteit door energieverlies.

Zuurstof is de belangrijkste Vrije Radicaal
 verantwoordelijk voor Oxidatieve Stress

Elektromagnetische krachtvelden:

Een gezonde celstofwisseling vindt plaats met behulp van lichaamseigen elektromagnetische krachtvelden. Deze komen overeen met het laagfrequente aardmagnetische veld van 50 - 70 Micro Tesla (µT).

“Deze elektromagnetische energie is DE elementaire energie,
waarvan het totale leven van het organisme afhangt.”

Citaat Prof. Dr. Werner Heisenberg Duitse Nobelprijswinnaar voor Fysica

Onder invloed van de verbranding van voedingsstoffen in de cellen komt energie vrij. Deze energie heeft de cel nodig om zijn functie uit te oefenen en om te delen voor zijn voortbestaan. De kwaliteit van deze celstofwisseling bepaalt voor een groot gedeelte de vitaliteit van de mens. Is de cel gezond, dan is de mens gezond!

De kwaliteit van de celstofwisseling wordt heden ten dagen aangetast door verstorende elektromagnetische velden, ook wel elektrosmog genoemd, door smartphones, WIFI, routers, slimme meters, 4G en 5G netwerken en slechte leefomstandigheden. Met als gevolg slechte ontgifting, vermoeidheid en vage klachten.
Maar is het dan een optie om ons te weer te stellen tégen de technologische ontwikkelingen. Nee, natuurlijk niet!

De voortschrijdende hoogtechnologische ontwikkelingen hoeven helemaal geen probleem te zijn zolang we weten hoe we ons lichaam mee kunnen laten dansen op zijn eigen natuurlijke frequenties. Zie hier één van de oplossingen:

De Elektro Magneetveld Resonantie Stimulatie

Homogeen pulserende, laagfrequente elektromagneetveld resonantie stimulatie met wisselende frequenties is uniek en baanbrekend voor de gezondheidsprotectie.

We kunnen stellen dat we ons, voor het behoud van onze eigen gezondheid, niet meer alléén afhankelijk kunnen opstellen van de reguliere geneeskunde. We hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. En dat is ons goed laten informeren over de werking van ons eigen lichaam en daar passende antwoorden en oplossingen voor vinden.

 

Die antwoorden en oplossingen vinden we in het fundamentele proces van het lichaam:

De Celstofwisseling

Een verstoorde celstofwisseling ontstaat wanneer bij het ouder worden, door ongunstige leefomstandigheden, ziekte/vermoeidheid of bij verwonding een verstoring ontstaat in het evenwicht van het lichaam. De hormonale balans wordt verstoord en het maag-darmsysteem ontregelt.

De rode bloedlichaampjes klonteren als geldrolletjes aan elkaar zodat er minder zuurstof kan worden gebonden, minder zuurstof kan worden vervoerd en afgegeven aan de cellen met als gevolg een verminderde doorbloeding. Het verouderingsproces zet op dit punt in.

Door inwerking van een homogeen pulserende elektromagneetveld resonantie met wisselende frequenties laten de rode bloedlichaampjes los waardoor er een verbeterde zuurstofopname ontstaat en een verbeterde doorbloeding waardoor dus iedere cel in het lichaam beter kan werken. Worden de cellen in hun natuurlijke regulatie door meer zuurstof ondersteund, dan functioneert het gehele lichaam beter. Anti-aging zouden we kunnen opvatten als het lichaam helpen zichzelf weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Internationale studies (Studienbuch Magnetfeldtherapie, Dr. Med. Univ. Christian Thuile) zeggen dat het beste effect bereikt wordt met een homogeen pulserende laagfrequente magneetveldresonantie met een veldsterkte van rond de 50 micro Tesla.

Vóór gebruik van Elektromagneetveld Resonantie stimulatie

Ná gebruik van Elektromagneetveld Resonantie Stimulatie:

Is dit nu het enige wat u kunt doen?
Of is voorkomen nog altijd beter dan verhelpen of genezen?

Enkele suggesties voor een gezond evenwicht in het lichaam zijn:

 • 's nachts de mobiele telefoon op de vliegtuigstand
 • Laptops op de vliegtuigstand en de WIFI uit.
 • Met een EMF meter de routers meten en anders organiseren.
 • Met een EMF meter de kwetsbare plekken in huis opmeten en oplossen.
 • 's Ochtends een halve liter schoon water drinken.
 • 's Avonds een halve liter schoon water drinken.
 • Dagelijks de natuur in zónder EMF velden, dus geen mobiele telefoon op zak. Ongeveer 5 minuten tegen een oude boom aanzitten of op een steen.

Een andere oplossing is het zélf creëren van een coherent veld met behulp van de lichaamseigen coherentie.

COHERENTIE

Coherente EMV Bescherming

In eerste instantie wilden we een methodiek ontwikkelen die mensen zou beschermen tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden. Maar gaandeweg kwamen we erachter dat dit geen doen was. Wat wel werkt is het creëren van coherente velden. Alleen wat we niet konden weten is dat coherente velden een veel grotere invloed op het functioneren van ons lichaam hebben dan we voor mogelijk hielden.
We hebben ontdekt dat coherentie  ook eenheid, evenwicht en stabiliteit creëert in het leven van mensen. 

 • Een betere gezondheid
 • Emotionele stabiliteit
 • Toegenomen geluksgevoel,
 • Het holistisch bijdragen aan het welzijn van haar gebruikers 

Een apparaat of methodiek is niet het apparaat of de methodiek zélf die de veranderingen bewerkstelligen. Wat we hebben ontdekt is dat de juiste omstandigheden gecreëerd worden om veranderingen te laten plaatsvinden; zij werken als een katalysator. 

Een katalysator is betrokken bij een reactie, maar wordt nooit opgebruikt. Wat een katalysator doet, is je energieniveau in zo’n mate verhogen dat we een verandering kunnen doormaken. Daardoor worden we gefaciliteerd door meer mogelijkheden, bronnen en kracht om zulke positieve ​​verandering in te zetten en werkelijk te bewerkstelligen.

Door het lichaam te bevrijden van oxidatieve stress gerelateerd aan elektromagnetische velden wordt de balans terug in het leven van mensen gebracht. Deze balans kan zich uiten in bijvoorbeeld het normaliseren van de bloeddruk, blijdschap, betere nachtrust, etc. Het kan zelfs effect hebben op niet-levende zaken zoals apparatuur die soepeler loopt.
 
Door het introduceren van coherentie in je leefomgeving hebben incoherente velden minder effect op het lichaam. Niets is 100% effectief, vanwege factoren waar we nog geen weet van hebben, maar wij zijn ervan overtuigd geraakt dat coherentie erg effectief is in het verminderen van de negatieve effecten van incoherente velden op ons emotioneel en lichamelijk welzijn.

Ons lichaam zal van nature onmiddellijk reageren op coherente velden en positieve milieu-invloeden. Daarentegen vergt het wat tijd voordat het lichaam gaat reageren op eventuele negatieve frequenties of omgevingsinvloeden, juist omdat ze moeilijker herkenbaar zijn. Dus het opzetten van een positief coherent veld is erg belangrijk voor ons om een ​​gezond evenwicht te handhaven; zowel geestelijk als lichamelijk. De hoogtechnologische BS apparatuur die het EMVI team ter beschikking stelt , zorgt ervoor dat de eigen coherente velden domineren door een veld van natuureigen frequenties te creëren

Coherentie in ons leven

Coherentie in ons leven dient zich aan in verschillende verschijningsvormen bijvoorbeeld:

 • Goede voeding
 • Overvloed
 • Gezondheid
 • Geluk
 • Diverse mineralen
 • Stabiele relaties
 • Natuurlijke omgeving

Signalen van incoherentie

Aan de andere kant worden wij geconfronteerd met allerlei vormen van incoherentie in ons leven, waarvan wij ons al dan niet bewust zijn:

 • Slechte voeding
 • Gebrek
 • Ziekte
 • Droefheid
 • Instabiele relaties
 • Stedelijke omgeving
 • EMV, WiFi, radiogolven
 • Slimme meters
 • Smartphones
 • Volle maan invloed
 • Wateraders
 • Planeetstanden

EMVI helpt coherentie te creëren door het aanbod van het EMVI programma.

Een incoherente omgeving verandert niet onmiddellijk van het ene op het andere moment in een coherent veld. Wél degelijk worden er effectieve veranderingen teweeg gebracht als het geadviseerde BS apparaat in de lokale omgeving wordt geïntroduceerd. Het kan een paar dagen duren voor deze veranderingen geëffectueerd en merkbaar zijn. Deze veranderingen hebben vervolgens een blijvend effect.

Het kan enkele dagen tot enkele weken duren voordat je lichaam zich aangepast heeft aan de nieuwe coherentie in de leefomgeving. Zodra je hieraan echter gewend bent geraakt, zullen incoherente velden in de 'normale' wereld (buiten het coherent veld) meer merkbaar worden, vooral voor gevoelige personen. Je kunt dan je hart gaan voelen, duizelig of misselijk worden.
Sommige mensen zijn echter zo gewend aan incoherentie dat ze enigszins verdoofd zijn geraakt en zijn misschien minder gevoelig. Daardoor worden veranderingen soms niet opgemerkt.

Coherentie bij Planten en Dieren

Het coherente veld dat de BS Apparaten uitzenden is ontworpen met behulp van natuurlijke wetten en principes. De effecten zijn zeer duidelijk te zien bij planten en dieren en resulteren in betere plantengroei en dierenwelzijn. Ook planten en dieren worden beïnvloed door incoherente factoren in hun omgeving. Alle levende wezens profiteren van coherentie en daarom profiteren ze allemaal van de BS Devices. Dit sluit nocebo of placebo effecten uit van het gebruik van deze apparatuur uit.

Gun jezelf vanaf nu een veilig coherent veld.

Stel je een wereld voor zonder incoherentie; er zouden geen negativiteit, geen oorlogen, geen verdriet en geen ziekte zijn. Natuurlijk is dit een onrealistische weergave en daarnaast hebben de meeste mensen contrast nodig. Met moet ook ongeluk ervaren om te begrijpen wat het is om gelukkig te zijn. Maar zou het niet mooi zijn als jij je eigen coherentie kunt creëren door het toevoegen van een factor die deze coherentie bevordert. Wij geloven dat dat is wat het EMVI programma doet.
 
Het creëren van coherentie op een persoonlijk niveau en binnen de omgeving waarin we leven en werken, is een stap in de goede richting.  Als we dit kunnen initiëren met behulp van een bepaalde invloed om die coherentie te bewerkstelligen, is dit een mooi begin. De rest is aan ons. Als we de energie hebben om meer coherentie in ons eigen leven te krijgen, zullen de mensen om ons heen zich ook beter gaan voelen. We kunnen in ieder geval beginnen om een positieve verandering voor ons zelf te maken, met één persoon tegelijk.

Verander de wereld,
begin in jezelf!

Wij nodigen je uit in onze blijvende zoektocht naar een coherent wereld.

Neem contact met ons op wanneer je eraan toe bent werkelijk de eerste stap naar zelfbescherming en/of herstel te zetten en het gesprek daarover met ons aan wilt gaan. Vandaar dat we vragen naar uw motivatie om contact met ons op te nemen.

We willen ons namelijk zo goed mogelijk op het gesprek voorbereiden. Tot gauw!