WIFI VEILIG LEREN ÉN LESGEVEN

Kinderen en leerkrachten beschermen tegen schadelijke impact van slimme technologie, laptops, computers, smart boards en WiFi.

Risico blootstelling aan schadelijke straling WIFI door kinderen onvoldoende onderkend.

Leerlingen zijn gehouden aan hun schoolplicht en leerkrachten zijn verplicht aan hun werkgever om hun lesrooster na te komen. Alhoewel zowel leerlingen als leerkrachten worden blootgesteld aan risico's die in de school en haar omgeving aanwezig zijn.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor de effecten van blootstelling aan verstorende elektromagnetische velden ( EMV).  In veel Europese landen is daarom ook het gebruik van WiFi in scholen en op kinderdagverblijven verboden. Het is echter nog steeds toegestaan in Nederland terwijl er zich vaak in de dichtste nabijheid van scholen UMTS masten bevinden.

Wij adviseren daarom onderwijsinstellingen om met behulp van onze experts van het EMVI team kritisch naar hun eigen WiFi netwerken te kijken, de verstoringen minutieus in kaart te brengen, de risico's ervan te verminderen en praktische, effectieve oplossingen toe te passen.

Dit vraagt een bescheiden investering om de gezondheid en het welzijn van zowel de kinderen als de leerkrachten te kunnen waarborgen.

 

Door het formulier hiernaast in te vullen en erbij te vermelden wanneer en hoe laat u het beste bereikbaar bent, nemen we contact met u op.

U kunt ons ook direct benaderen.