ONDERZOEK LEGKIPPENBEDRIJF

WIFI VEILIG en RENDEREND BOEREN

Eerst een algemene uitleg over boeren in een tijd van razendsnelle technologische ontwikkelingen.

Investeren in steeds slimmere technologie en dieren die onverklaarbaar gedrag vertonen.

Voor zowel familiebedrijven als de grotere megabedrijven is het nodig om te investeren in moderne computertechnologie om steeds efficiënter te kunnen blijven werken en de dieren te kunnen blijven monitoren. Wij komen echter steeds meer rapporten tegen waarin onopgeloste kwesties worden vermeld die gaan over onverklaarbaar gedrag van dieren en tegenvallende opbrengsten in verhouding tot de investeringen die zijn gedaan.

Verminderen schadelijke impact van slimme technologieën leidt tot hogere rendementen.

Onderzoeken en studies die zijn uitgevoerd op pluimvee en melkveebedrijven hebben een verbeterde gezondheid en beperkt aantal sterfgevallen aangetoond nadat er maatregelen zijn getroffen om de gemeten negatieve invloed van verstorende elektromagnetische velden in verband met UMTS, WiFi en routers, omvormers van zonnepanelen en hoogspanningsleidingen op te heffen.

Verhalen van vroeger verklaren huidige schadelijke impact WiFi op veestapel.

Alle traditionele boeren zijn bekend met het verschijnsel dat dieren die op wateraders staan rustelozer, vatbaarder voor ziekten en minder productief zijn. De op handen zijnde invoering van het 5G netwerk is een zorg waar de veehouderij mee geconfronteerd wordt. Niet alleen heeft die zorg betrekking op het vee maar heeft zeer zeker ook effect op de gezondheid van de veehouder zelf, zijn familie en hun personeel.

Dieren gevoelig voor verstorende elektromagnetische velden.

Dieren die door verstorende elektromagnetische velden gestrest raken zullen bescherming bij elkaar zoeken en zullen plekken met verstorende elektromagnetische velden proberen te vermijden. Zij reageren overbelast, nerveus, vertonen grillig gedrag, hebben een kwetsbare gezondheid en renderen minder.

Het EMVI programma biedt u de juiste oplossingen:

 • De verstoringen worden minutieus in kaart gebracht zodat u exact weet welke plek binnen uw bedrijf het minst belast is voor uw vee, voor uzelf en uw personeel.
 • Er volgt voorlichting en advies om verbeteringen aan te brengen.
 • Effectieve oplossingen volgen om de schadelijke uitwerking van verstorende velden op te heffen.

HET ONDERZOEK OP EEN LEGKIPPENBEDRIJF

De hypothese is dat EMV interventie direct van invloed is op het stresslevel van legkippen en daarmee de productie en de gezondheid verbeteren.

Over de testmethoden

De tests werden uitgevoerd op het Braemar Pluimveebedrijf aan de rand van Tauranga, Nieuw-Zeeland 5 jaar geleden. Inmiddels heeft de eigenaar zijn bedrijf overgedaan. Het bedrijf had twee volledig geautomatiseerde stallen. Een stal werd als teststal geselecteerd en de andere als de contrôlestal.

Het kippenras wat werd getest staat algemeen bekend als SHAVER. Deze lichtbruine kip met witte staartveren is ongetwijfeld door iedereen gekend . Ze is een zeer rustige en goeie legkip met een volwassen gewicht van ong. 1.7 kg.

Elk jaar is deze kip met aangepaste voeding goed voor het leggen van zo’n 320 eieren.

Start onderzoek

De EMV–interventie installatie werd geplaatst en ingeschakeld. Op dat moment had de teststal op een bepaald moment 10.000‐15.000 legkippen rondlopen.

Er werden vervolgens uit iedere sector 5 kippen genomen en bloedonderzoek op hen verricht. De parasieten werden geïnventariseerd, het aantal bloedcellen geteld en de vorm en grootte van de bloedplaatjes vastgesteld. Ook werd de algemene gezondheid van de kip vastgesteld zoals het verlies van de veren, gewicht, huiduitslag en andere functies die relevant geacht werden.

Zoals het nemen van monsters van de eieren die per dag gelegd werden per sector. Gemeten werd het gewicht, de hoeveelheden, de schaaldikte en de kwaliteit van de dooier.

Deze bloedtesten werden na een maand herhaald en opgevolgd met driemaandelijkse intervallen.

30 dagen later

RESULTATEN VAN DE PROEVEN UITGEVOERD NA EEN MAAND

Een maand nadat we met het onderzoek gestart waren, werden de tweede bloedtesten uitgevoerd en werden hiervoor weer 5 kippen uit elke sector genomen. We constateerden dat de parasieten die in de oorspronkelijke bloedmonsters aanwezig waren, nagenoeg verdwenen waren. De bloedcellen waren beter verspreid en de grootte en vorm van de bloedplaatjes waren hetzelfde gebleven. De algemene gezondheid van de kippen leek verbeterd te zijn en de kippen waren rustiger, meer volgzaam en gemakkelijker te behandelen. De eigenaar merkte op dat sinds de installatie van de EMV interventie installatie, het geluidsniveau in de teststal aanzienlijk was gedaald.

Het sterftecijfer na een maand.

Voorafgaand aan de EMV Interventie installatie, was het sterftecijfer in beide stallen ca. 60‐100 per maand. In de weken onmiddellijk na de installatie was het sterftecijfer in de teststal gedaald tot nul en steeg tot 4 & 6 respectievelijk in de twee weken erna.

De veranderingen in de eierkwaliteit na een maand

De eierproductie vóór de installatie was tussen de 74% en 78%. Van de totale toom legkippen in de teststal steeg het gemiddelde tussen de 82% en 84%. De dooier vertoonde een lichte verbetering in grootte en kleur. De kleur was veranderd in een dieper gele kleur. De eieren waren met gemiddeld 1 mm vergroot. De eierschaal bleek minder kwetsbaar terwijl er tegelijkertijd geen wijziging was opgetreden in de dikte van de eierschaal.

120 dagen later

DE TESTRESULTATEN NA 4 MAANDEN

De gezondheid van de legkippen bleek op een constant niveau te blijven. De parasieten waren uit het bloed uitgeroeid, het aantal bloedcellen gelijk gebleven en zelfs de bloedplaatjes bleven qua grootte en vorm gelijk. Het sterftecijfer daalde na vier maanden tussen de 8 en 15 dode kippen per maand in de teststal. Dit was dus een aanzienlijke winst.

De eierkwaliteit na vier maanden

De eierproductie steeg tussen de 84% en 87% van de totale toom legkippen in de teststal. De oude kippen werden na 80 weken geruimd en de nieuwe lading werd gebracht. Vandaar dat tijdens deze periode van verandering de eierhoeveelheden varieerden. Ook varieerde de eiergrootte omdat de jonge leghennen kleine eitjes begonnen te leggen.

Maar na twee weken zagen we een lichte stijging van de gemiddelde eiergrootte. Ook de dooiergrootte steeg over het algemeen. Er werden zelfs 10% tot 15% meer jumbo–eieren geproduceerd. De eierschaal was sterker en minder breekbaar geworden.

365 dagen later

DE TESTRESULTATEN NA ÉÉN JAAR

 • Ook al waren er diverse wijzigingen in de toom legkippen die werden geruimd en weer werden aangevoerd, de bloedmonsters die werden afgenomen vertoonden geen symptomen meer van teruggekeerde parasieten.
 • De algemene gezondheid van de kippen bleef op een goed niveau door de afwezigheid van tekenen van een virus of van duidelijke huidziekten.
 • Het geluidsniveau van de teststal was aanhoudend en beduidend lager ten opzichte van de contrôle–stal.  
 • De kippen leken meer ontspannen in hun natuurlijke omgeving en er was minder pikgedrag tussen de kippen onderling.
 • Er was ook een daling te zien van de hoeveelheid voedsel wat door de kippen werd opgegeten terwijl de eierproductie, de grootte en de kwaliteit juist toegenomen waren. De eetlust in de contrôle–stal was echter hetzelfde gebleven.

Sterftecijfer na een jaar

Het sterftecijfer was de meest belangrijke factor van de tests en het onderzoek. Op geen enkel moment kwam het sterftecijfer boven de 25 per maand uit. Het gemiddelde was rond de 16–18 dode kippen per maand. De kippen waren minder agressief en verloren hun kannibalistische gewoonten. Dit was een aanzienlijke daling. Zoals we aan het begin zagen, was het sterftecijfer toen nog rond de 60–100 kippen per maand.

De verandering van de eierkwaliteit na een jaar.

 • De eierproductie steeg op een keer tot 89%, maar uiteindelijk bleef het gemiddelde hangen tussen 84 en 87%, wat voor de boer op een kleine 10% stijging in eierproductie neerkomt.
 • De kwaliteit van de eieren bleef op een hoog niveau met een consistente verbetering in kleur van de dooier en een betere viscositeit van het eiwit.
 • De eiergrootte was absoluut globaal verhoogd.
 • Het gewicht van het gemiddelde ei nam toe van 63 gram tot 66 gram. De eierschaal nam niet in dikte toe maar splijttesten gaven een indicatie dat de eierschalen sterker qua consistentie waren.

SAMENVATTING ONDERZOEK

Samengevat bleek uit dit onderzoek dat er zéér goede winsten werden behaald in de eierproductie en dat er een significante daling van het sterftecijfer onder de legkippen werd aangetoond.

Wanneer we het geldelijk gewin optellen van de EMV–interventie installatie blijkt uit de resultaten een aanzienlijk rendement op de investering. Met name voor een sector die met zéér kleine marges werkt. Een stijging van gemiddeld 10 procent van de eierproductie tijdens de testperiode gecombineerd met een dalend sterftecijfer van ongeveer 100 per maand tot 17 per maand leidt tot een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten.

De voordelen:

 • Iedere legkip staat voor ongeveer €10 tot €15 per stuk op de balans, een gemiddelde van €12,50
 • Vóór de proef 100 sterfgevallen per maand maal € 12,50 = € 1.250
 • Na de EMV interventie installatie 17 doden maal € 12,50 = € 212.50
 • Een totale besparing aan sterfgevallen alleen al van € 1,037,50 per maand!
 • Dit is een besparing van meer dan € 12,450 per jaar!

Er zijn nog andere lange termijnvoordelen:

 • De legkippen gaan langer mee, de looptijd van de legkippen die actief eieren leggen wordt met 20 weken verlengd
 • De grootte en kwaliteit van de eieren nemen toe.
 • De gezondheid van de legkippen neemt toe waardoor er een daling van veterinaire kosten optreden.
 • Het algemeen welbevinden van de legkippen neemt verder toe.
 • De belofte aan het publiek wordt waargemaakt wat het merk ten goede komt.

De EMV interventie bestaat uit twee delen:

 1. Inventarisatie, onderzoek en metingen.
 2. Informatievoorziening en het installeren van de EMV interventie.

Ga met ons in gesprek:

Wanneer u het formulier invult en in het berichtenveld aangeeft wanneer en hoe laat u het beste bereikbaar bent, bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

U kunt via onderstaand nummer ook een Whatsapp sturen.