DE TOEKOMST IS WIFI VEILIG WINKELEN

Klanten steeds bewuster van de schadelijke impact van WiFi

WiFi netwerken noodzakelijk voor de continuïteit van o.a. betalingsverkeer.

Wij weten het als geen ander, in de binnensteden en winkelcentra  overrulen de WiFi netwerken elkaar in die mate dat u wel genoodzaakt bent om WiFi routers te plaatsen om uw eigen betalingsverkeer vlekkeloos te laten verlopen. Maar het zijn juist deze WiFi routers die de sterkst verstorende elektromagnetische velden veroorzaken. Ook slimme bewakingscamera's en kassasystemen veroorzaken verstoringen.

Zowel werknemers als klanten steeds gevoeliger voor schadelijke impact WiFi door stapelingseffect.

Niet ieder personeelslid of klant is tegen het stapelingseffect van die straling opgewassen. De gevolgen kunnen zijn dat personeelsleden zich vaker ziek melden, denk hierbij aan een burn-out of een depressie, ze minder efficiënt denken en werken of dat er vaker wrijving of irritatie onder het personeel plaatsvindt. Ook het winkelend publiek klaagt over een leeg hoofd, verminderde concentratie en een lichte vorm van misselijkheid. Om maar te zwijgen over de ergernis, iets vergeten te zijn, waardoor men weer terug moet naar de winkel. 

Het EMVI programma biedt de juiste oplossingen:

  • EMV verstoringen worden minutieus in kaart gebracht.
  • Er volgt voorlichting en advies om verbeteringen aan te brengen.
  • Effectieve oplossingen volgen om de schadelijke uitwerking van verstorende WiFi straling op te heffen zonder dat dit enig effect heeft op de wireless technologie die ervoor zorgt dat uw kassasystemen, bewakingscamera's, boekhoudprogramma's en muziekinstallatie blijven doordraaien.

Een eenmalige bescheiden investering leidt hierdoor tot minder ziekteverzuim en verhoogd winkelplezier en imagowinst bij klanten.

Contact opnemen

Wanneer u het formulier invult en in het berichtenveld aangeeft wanneer en hoe laat u het beste bereikbaar bent, bellen we u zo spoedig mogelijk terug.