EHS ALS AUTOIMMUUNZIEKTE?

EHS elektrohypersensitiviteit te beschouwen als autoimmuunziekte?

De gezonde mens met een optimale lichaamsgewaarwording voelt de impact van verstorende elektromagnetische velden in zijn lichaam. Intuïtief gaat hij het liefst deze verstoringen uit de weg. Maar gezien het intensieve smartphonegebruik, Wifi, routers en andere verstoringen zijn deze inmiddels onvermijdelijk en staat hem maar één ding te doen: 

Te zorgen dat de eigen natuurlijke frequenties domineren
en zó de verstorende frequenties overrulen!

Dit is echter niet de oplossing voor mensen die lijden onder EHS. Deze mens is onvoldoende geaard en inmiddels zó alert en gefocust op het vermijden van electrosmog en verstorende EMV dat het lichaam zelfs de natuurlijke lichaamseigen frequenties amper verdragen kan en uiteindelijk alle frequenties als belastend ervaart.

Aangezien deze alertheid en focus verworden is tot een, in het lichaam verankerde, levensstijl vraagt het veranderen daarvan om kennis en informatie, een bewustzijnsshift en intrinsieke motivatie om de bewegingsvrijheid en levenskwaliteit weer terug te claimen.

Niet alleen het fysieke systeem is door verstoringen plotseling in shock geraakt maar vooral het fragiele samenspel tussen het mentale, intellectuele, emotionele en spirituele is uit evenwicht gebracht.

Mensen die lijden onder EHS voelen zich voortdurend bedreigd en zoeken en vinden dus ook, vaak vanwege een gebrek aan maatschappelijke erkenning, bewijzen om die bedreigingen te rechtvaardigen. Dit leidt tot steeds meer angst en een gebrek aan vertrouwen in het leven wat uiteindelijk weer tot een verankering van deze, op angst en wantrouwen gebaseerde, levensstijl tot gevolg heeft.

Hoe meer we ons namelijk focussen op datgene wat ons bedreigt, des te meer onrecht en destructie we ons systeem binnen laten denderen. Hierdoor verlagen we steeds opnieuw onze eigen frequenties en zijn ze niet meer coherent aan onze eigen natuurlijke, hogere frequenties.

Vechten tégen bedreigingen beperkt de bewegingsvrijheid, ondermijnt de levenskwaliteit en uiteindelijk dus ook de eigen gezondheid.

De keuze vóór het herstel van het fysieke, mentale, intellectuele, emotionele en het spirituele systeem, waarbij de focus ligt op het terug claimen van de bewegingsvrijheid en de levenskwaliteit, leidt tot desensibilisatie voor natuureigen, ondersteunende frequenties.

“De elektromagnetische energie is DE elementaire energie, waarvan het totale leven van het organisme afhangt.” 
Prof. Dr. Werner Heisenberg

Wanneer de natuureigen frequenties weer als weldadig en heilzaam kunnen worden ervaren is de impact van de EHS op het fysieke systeem ontkracht. Dit vraagt echter om leiderschap over de EHS en een brandend verlangen om de bewegingsvrijheid en de levenskwaliteit weer terug te claimen.

Meer weten? Meld je aan voor het gratis online EMV College.