DUIVEN KEREN NIET MEER HUISWAARTS

“Van de 59 duiven die we in Frankrijk hebben losgelaten, zijn er maar 26 teruggekomen.” vertelt een 75 jarige nestor in de duivensport me. Andere duivenmelkers zijn druk aan het rondbellen wat er in godsnaam aan de hand kan zijn.

“Nog nooit meegemaakt” vertelt een fulltime duivenverzorger me, die al decennia voor iemand werkt die van duiven zijn business heeft gemaakt.

Wat is er aan de hand?

Een citaat uit een artikel over duiven van Dr. Sjeng Lumeij, hoofddocent afdeling vogels en bijzondere dieren aan de universiteitskliniek in Utrecht luidt; "Naast de stand van de zon en reuk speelt ook aardmagnetisme een rol. De invloed van het aardmagnetisme is onderzocht door magneten rondom het hoofd van de duif aan te brengen. Deze duiven raakten het spoor bijster." Bron: http://bit.ly/2RFm03u

Het volgende citaat van Wikipedia:

"Het magnetische systeem is, zoals uit allerlei gedragsproeven blijkt, is gevoelig voor de sterkte van het magnetisch veld. Het geeft zijn signalen af aan de oogtak en moet zijn oorsprong dus ergens op of bij de snavel hebben. Met het meten van de sterkte van een magnetisch veld is de vogel in staat tot een plaatsbepaling. Het snavelsysteem fungeert hierbij als kaart.

Een ander begrip dat verwijst naar het vermogen tot waarnemen van magnetische velden die dicht bij de aardmagnetische velden liggen, is magnetoreceptie.

Bij duiven is een kleine regio in de schedel gevonden met een grote dichtheid aan zenuwen met daarin biologisch magnetiet. Mensen hebben een gelijksoortige regio met magnetiet in het zeefbeen, een bot van de schedelbasis.

Kan de mens hiermee inderdaad het magneetveld van de aarde waarnemen? In 2001 bleek uit een onderzoek dat mensen met een magneet op het voorhoofd de weg minder goed konden terugvinden dan zonder zo'n stoorzender. 

Nu in 2019 verstoren magnetische velden van smartphones de natuurlijke aardmagnetische velden van de mens.

Recentelijk is er ook een nieuw mechanisme ontdekt voor magnetoreceptie: een chemisch kompas dat lichtafhankelijk is. Het is gebleken dat de cryptochroomreceptor die gevoelig is voor het violet-blauwe gedeelte van het spectrum ook gevoelig is voor de oriëntatie ten opzichte van het magnetische veld. De oriëntatie van de ogen ten opzichte van het magnetische veld geeft een vogel "visuele" informatie over de richting die wordt gevolgd."

Men mag toch van de internationale gemeenschap verwachten dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de effecten van verstorende magnetische velden, die het gevolg zijn van UMTS masten, smartphones en satellietverkeer in combinatie met slimme devices en smart city's op het welzijn van mens en dier, alvorens er nog meer satellieten de ionosfeer van de aarde verstoren, nietwaar?