WIFI VEILIG & RENDEREND BLIJVEN BOEREN

Investeren in steeds slimmere technologie en dieren die onverklaarbaar gedrag vertonen.

Voor zowel familiebedrijven als de grotere megabedrijven is het nodig om te investeren in moderne computertechnologie om steeds efficiënter te kunnen blijven werken en de dieren te kunnen blijven monitoren. Wij komen echter steeds meer rapporten tegen waarin onopgeloste kwesties worden vermeld die gaan over onverklaarbaar gedrag van dieren en tegenvallende opbrengsten in verhouding tot de investeringen die zijn gedaan.

Verminderen schadelijke impact van slimme technologieën leidt tot hogere rendementen.

Onderzoeken en studies die zijn uitgevoerd op pluimvee en melkveebedrijven hebben een verbeterde gezondheid en beperkt aantal sterfgevallen aangetoond nadat er maatregelen zijn getroffen om de gemeten negatieve invloed van verstorende elektromagnetische velden in verband met UMTS, WiFi en routers, omvormers van zonnepanelen en hoogspanningsleidingen op te heffen.

Verhalen van vroeger verklaren huidige schadelijke impact WiFi op veestapel.

Alle traditionele boeren zijn bekend met het verschijnsel dat dieren die op wateraders staan rustelozer, vatbaarder voor ziekten en minder productief zijn. De op handen zijnde invoering van het 5G netwerk is een zorg waar de veehouderij mee geconfronteerd wordt. Niet alleen heeft die zorg betrekking op het vee maar heeft zeer zeker ook effect op de gezondheid van de veehouder zelf, zijn familie en hun personeel.

Dieren gevoelig voor verstorende elektromagnetische velden.

Dieren die door verstorende elektromagnetische velden gestrest raken zullen bescherming bij elkaar zoeken en zullen plekken met verstorende elektromagnetische velden proberen te vermijden. Zij reageren overbelast, nerveus, vertonen grillig gedrag, hebben een kwetsbare gezondheid en renderen minder.

Het EMVI programma biedt u de juiste oplossingen:

  • De verstoringen worden minutieus in kaart gebracht zodat u exact weet welke plek binnen uw bedrijf het minst belast is voor uw vee, voor uzelf en uw personeel.
  • Er volgt voorlichting en advies om verbeteringen aan te brengen.
  • Effectieve oplossingen volgen om de schadelijke uitwerking van verstorende velden op te heffen.

 

Een eenmalige bescheiden investering leidt hierdoor tot lagere kosten voor de dierenarts en tot een hoger rendement.

 

Meer info?
Bekijk hier het EMVI onderzoek wat op een hypermodern kippenbedrijf is gedaan.

 

Contact opnemen

Wanneer u het formulier invult en in het berichtenveld aangeeft wanneer en hoe laat u het beste bereikbaar bent, bellen we u zo spoedig mogelijk terug.